Nestíhaš? Spoľahni sa… Spolupracuj s PROFI virtuálnou asistentkou

Ahoj, Jaspraváci,

radi by smed vám predstavili novú sekciu v obchodných službách a to je: PROFI Virtuálne asistentky. 

Čo je PROFI Virtuálna asistentka?

PROFI virtuálna asistentka na Jaspravim.sk je asistentka – freelancerka s praxou určitej úrovne a kvality. Absolvovala workshop pre Virtuálne asistentky pod hlavičkou OZ E-ženy a odpracovala povinnú prax s koučingom skúsených VA a podnikateliek pre získanie certifikátu Virtuálnej asistentky s praxou. Získanie tohto certifikátu garantuje, že virtuálna asistentka spĺňa nároky na odpovedajúce technické zázemie, úroveň odborných skúseností a kvality vykonávanej práce. 

Virtuálna asistentka je skvelou pomocou pre freelancerov, malé a stredné podniky, ktoré už niektoré práce nestíhajú vykonávať interne, ale zamestnávať ďalšieho zamestnanca sa im finančne neoplatí. Virtuálna asistentka vie svojmu klientovi ušetriť mnoho času, a navyše je platená iba za reálne odvedenú prácu.

Ako sa stať PROFI Virtuálnou asistentkou? 

Ak sa aj ty chceš stať profesionálnou virtuálnou asistentkou, odporúčame Ti absolvovať workshop alebo školenie či individuálnu konzultáciu. O OZ E-ženy a workshopoch pre virtuálne asistentky sa viac dočítaš tu:

Ak potrebuješ pomoc alebo máš otázky, môžeš nás kedykoľvek kontaktovať na info@jaspravim.sk alebo na našom livechate v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (16:00 v piatok.)

★Oslávte 6 rokov Jaspravim.sk a odleťte si do 6-tich destinácií★

Ahojte Jaspraváci,

už je to 6 rokov, čo začal fungovať náš portál a my sme vytvorili priestor pre predaj a nákup služieb ponúkaných online. Vďaka vašim výnimočným schopnostiam, nápadom a vynaliezavosti sa portál Jaspravim.sk rozrastal a my máme veľkú radosť, že sme sa stali súčasťou vašich mnohých pracovných úspechov.

Práca online počas šiestich rokoch prešla výraznými zmenami a byť freelancerom už dávno neznamená sedieť doma za počítačom a pracovať do neskorých nočných hodín, pretože ten budík o 11:30 skutočne nezazvonil.  Pracovať online znamená slobodu, možnosť rozhodnúť sa, kedy je vhodná chvíľa na tvorivú činnosť a kedy je čas vypnúť a nechať všetko ležať bokom. Freelancing umožňuje vykonávať prácu v obľúbenej kaviarni,
v parku počas prvých slnečných dní, či otvoriť notebook na chalupe, keď počasie nepraje outdoorovým aktivitám. Aj vy si môžete všetky tieto výhody naplno užívať a vytvárať si vďaka Jaspravim.sk priestor na vlastnú realizáciu a slobodnejší a rozmanitejší život.

Keďže cestovanie nám pomáha rozšíriť si obzory, načerpať novú energiu a predovšetkým praje práci online, rozhodli sme sa osláviť naše narodeniny vyhlásením
súťaže 6 rokov, 6 destinácii o letenky do šiestich najobľúbenejších európskych hlavných miest. Počas šiestich nasledujúcich týždňov budeme vždy v pondelok vyhlasovať súťaž
o letenku do novej destinácie pre všetkých zaregistrovaných užívateľov portálu Jaspravim.sk. Preto sledujte pravidelne náš Facebook a nezmeškajte súťaž o letenky, ktorá sa spúšťa 16.10.2017.
Každý týždeň počas 6 týždňov budeme súťažiť o 1 letenku pre 1 osobu do 1 destinácie.
Presné podmienky súťaže nájdete nižšie v blogu.

Do tých naj destinácií vás odvezie cestovateľský profesionál, portál Superletuška, ktorý ročne prepraví po celom svete viac ako 1,5 milióna cestujúcich. Ponorte sa do tajov najvýznamnejších európskych miest a staňte sa aj vy na chvíľu digitálnymi nomádmi. Možno v jednej z našich šiestich destinácii nájdete svoje nové pracovné útočisko 🙂

Hneď na začiatok vám predstavíme prvú súťažnú destináciu – aby ste sa mali na čo tešiť – s bohatou históriou, tisíckami pamiatok a nespočetným množstvom kúzelných uličiek.
Do súťate o letenku do večného mesta, ako sa Rím často prezýva, sa môžete zapojiť od 16.10.2017 na našom Facebook-u. (sledujte, aby vám to neuniklo).

Čo podľa Superletušky stojí za to vidieť v Ríme?

FORO TRAIANO S TRŽNICOU – oficiálne prvý obchodný dom a chronologicky posledný
z cisárskych fór. Budete mať históriu priamo na dlani!

GALÉRIA BORGHESE – jedna z najkrajších galérií sa rozpína na Piazza Popolo a nájdete
v nej tých najpovolanejších velikánov – diela Raffaela Santiho, Caravaggia, Leonarda da Vinci, Tiziana a ďalších.

VÝHĽAD Z PAMÄTNÍKU VITTORIANO – odmena pre všetkých – vyjdite výťahom až
na samý vrchol pamätníka a vychutnajte si úchvatný pohľad na celý Rím.

Kde v Ríme stojí za to jesť a piť? 

ŠTVRŤ TRASTAVERE – Romantické zákutia a živé uličky plné malých krčmičiek lákajú
na posedenie. Navyše sa tu podáva tá naozaj „najpravejšia talianska“ kuchyňa!

TESTACCIO MARKET (Via Beniamino Franklin)
Hlasné trhovisko plné jedla, vôní a talianskeho prekrikovania. Miesto stvorené pre nákup darčekov pre blízkych.

PIZZARIUM (Via della Meloria, 43)
Trendy podnik, ktorý údajne servíruje najlepšiu pizzu v meste. Zájdite si teda tiež vyskúšať ten svoj kúsok!

 

 

 

 

 

 

 

 


Všeobecné podmienky súťaže „6 rokov, 6 destinácií“ 
(ďalej ako “VPS”),

Spoločnosť GAMI5, s.r.o., Panenská 13, 81103 Bratislava, IČO: 46442995, prevádzkovateľ portálu www.jaspravim.sk (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v spolupráci so spoločnosťou ASIANA, spol. s.r.o., Velflíkova 8, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 49704362, prevádzkovateľ portálu www.superletuska.sk (ďalej len partner), v termíne od 16.10.2017 do 26.11.2017 na území Slovenskej republiky súťaže o letenky s názvom
„6 rokov, 6 destinácií“, (ďalej iba ako „súťaž“).

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom; fyzická osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom či bola spôsobilosti k právnym úkonom zbavená môže byť účastníkom iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu. Účastník musí mať adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a v čase konania súťaže musí splniť podmienky pre zapojenie sa do súťaže. Do súťaže budú zahrnutí iba uživatelia, ktorí majú na svojich FB profiloch vyplnené plné meno (nicky, a aliasy budú zo súťaže vylúčené).

Súťaž prebieha na Facebooku a FB stránke jaspravim . Pričom každý týždeň bude vyhlásená súťaž o 1 letenku do inej destinácie. Súťažné úlohy budú zverejnené vždy v pondelok v začínajúcom súťažnom týždni Zapojením sa do súťaže bezvýhradne súhlasí aj s VPS a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Účastník sa môže do súťaže každý týždeň zapojiť len jedenkrát. V prípade, že daný výherca už bol v niektorom zo súťažných kôl vyžrebovaný ako výherca letenky do súťažnej destinácie, nemôže sa už zúčastniť súťaže v ďalšom súťažnom kole. Na každú súťažnú otázku je vždy iba jedna správna odpoveď. Žrebovať sa bude náhodným výberom spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili súťažné podmienky v danom súťažnom kole, vyhlásené v danom týždni spravidla v nedeľu.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a partnera súťaže, rodinní príslušníci týchto zamestnancov. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťažiach, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Výhrou v súťaži je jedna spiatočná letenka pre 1 osobu. Podľa termínu súťaženia je to letenka do jednej z týchto destinácií: Barcelona, Londýn, Rím, Paríž, Sofia, Berlín. Odletové letisko je Bratislava (BTS), Viedeň (VIE), Praha (PRG) alebo Budapešť (BUD), pričom bude bližšie určené usporiadateľom pred zakúpením a vystavením letenky podľa aktuálneho letového poriadku. Výherca bude o výhre informovaný a kontaktovaný usporiadateľom a údaje o výhercovi budú následne odovzdané na spracovanie partnerovi súťaže. Letenka musí byť vystavená partnerom súťaže tak, aby bol dátum letu späť na letenke najneskôr v roku 2018. Letenka musí byť vystavená v ekonomickej triede leteckého dopravcu. Výhercom budú ponúknuté alternatívy dátumov usporiadateľom súťaže, pričom konkrétny dátum odletu musí byť potvrdený do 7 dní po oznámení možných termínov vycestovania.

Letenka obsahuje príručnú batožinu. Pokiaľ má výherca záujem o batožinu do podpalubia, je potrebné ju zakúpiť podľa podmienok konkrétneho leteckého dopravcu. Vystavená letenka je nemeniteľná.  Výhru nie je možné vymeniť za finančné prostriedky.

Usporiadateľ ani partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhry, ktoré neboli spôsobené jeho zavineným konaním, resp. opomenutím. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Usporiadateľ ani partner nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s doručením, uplatnením, resp. využitím výhry. Usporiadateľ ani partner nezodpovedajú za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej neboli upovedomení, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu – kuriéra. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ a partner si vyhradzujú právo súťaže kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Túto možnosť usporiadateľ a partner uplatnia najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka, môžu usporiadateľ a partner od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ aj partner sú oprávnení bez náhrady pozmeniť alebo upraviť VPS. VPS môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažami, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ ani partner v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťažiach alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia na strane usporiadateľa či partnera. Okrem toho usporiadateľ ani partner nezodpovedajú za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení VPS rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ s partnerom vyhradzujú právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania súťaže a po jej skončení. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.

Účastník prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dáva usporiadateľovi aj partnerovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka (meno, priezvisko, e-mail), ako aj so spracovaním ďalších dodatočných údajov potrebných za účelom realizácie súťaže, a tiež po ich skončení, ako je adresa pre doručenie výhry, dátum narodenia a iné. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka. Osobné údaje môžu byť pre účely doručenia výhier poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam. V zmysle §11  z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Účastník súhlasí najmä s tým, aby usporiadateľ, alebo partner sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, kombinovala a preskupovala. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu piatich rokov odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa zapojenia sa do súťaže, pokiaľ účastník nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa.

Zapojením do súťaže udeľuje účastník súťaže taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (napríklad odosielanie newslettra, e-mailov o novinkách a pod.). Pre tento účel spracúva usporiadateľ a partner len osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže účastník kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu usporiadateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje účastníka na marketingové účely budú spracúvané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Usporiadateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účastník tiež súhlasí, že usporiadateľ aj partner sú oprávnení bezplatne zverejniť výhercu uverejnením jeho mena a priezviska resp. plného nicku ( vo forme meno a priezvisko) na sociálnej sieti Facebook portálov jaspravim.sk a superletuška.sk, na ich webových doménach a v ďalších propagačných materiáloch.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

Na základe písomnej žiadosti môže účastník od usporiadateľa a partnera žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje účastníka spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o účastníkovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Účastník môže na základe písomnej žiadosti u usporiadateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov účastníka, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov účastníka na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového portálu www.jaspravim.sk www.superletuska.sk môže usporiadateľ a partner ukladať na zariadení účastníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si portál môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetové portály usporiadateľa aj partnera používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení účastníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového portálu. Účastník môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude účastník pri opakovanej návšteve internetového portálu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového portálu nemusia byť funkčné.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Predstavujeme nové sekcie na Jaspravim.sk – Blogeri a Vlogeri

Ahoj Jaspraváci, viete o tom, že máme na Jaspravim.sk novú samostatnú sekciu v našom menu služieb a produktov?

Najnovšie by sme radi vyzdvihli šikovných blogerov a vlogerov. Majú svoje samostatné sekcie v kategórii Online marketing tu a tu

Zo skúsenosti vieme, že o blogerov i vlogerov je veľký dopyt medzi firmami, a preto by sme boli radi, aby ste vystúpili z radu, a dovolili kupujúcim, aby vás lepšie našli. Ak blogujete alebo nakrúcate videá, pridajte si k nám vašu ponuku a oslovte tak obrovskú komunitu potencionálnych záujemcov o vaše služby. 

Blogeri i vlogeri sú dnes v trende, menšie či väčšie spoločnosti vyhľadávajú spoluprácu s nimi najmä z dôvodov propagácie výrobkov a služieb, autentických recenzií, zdieľania skúseností s publikom…

Ak si šikovný bloger či vloger a mienkotvorný influencer (máš viac ako 500 followerov na svojej sociálnej sieti), kľudne nás kontaktuj na info@jaspravim.sk a pošli nám linky na svoje kanály (blog, FB, IG, YT…)

Aj my stále hľadáme šikovníkov na spoluprácu i do nášho portfolia služieb na jaspravim.sk –  pridaj sa k nám!

Obedujte s Jaspravim.sk – sme vám k dispozícii aj cez obed!

Ahoj Jaspraváci,

veľmi dobre vieme, aké to je, keď si človek môže ísť niečo vybaviť iba cez obedovú prestávku – a v jej čase má prestávku tiež prevádzka, kde potrebujete ísť. Nepríjemné, však?

Mnohí z vás by sa radi niečo opýtali a vyriešili svoje otázky jednoducho a okamžite na našom livechate, a nemuseli by písať e-mail.

Pretože vás mame radi, rozhodli sme sa najbližší pracovný týždeň otestovať livechat tiež v čase medzi 12:00 – 13:00.

Čiže od 2. do 6. októbra budeme online nonstop od 9:00 do 17:00.

Tešíme sa na „pokec“ s vami!

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

Že kvalita za málo peňazí nejde? Z negatívneho článku nová kampaň

Prednedávnom sme si prečítali článok na aj našom obľúbenom portáli SKETCHER (a myslíme to vážne bez úvodzoviek), kde sa redakcia vyjadrila niečo v zmysle, ako sa podkopáva trh s cenami za grafické služby…nuž táto téma je naozaj na dllllhúúúú diskusiu a to nielen v geografickom ohraničení Slovenska, ale zasiahla celú našu modrú guľu nazývanú Zem – na ktorej žijeme rýchlosťou blesku v 21.storočí.

Na jednu vec nikdy neexistuje iba jeden pohľad – pre pochopenie a hodnotenie je dôležité navnímať širšie súvislosti a nie použiť iba jeden úzky výsek.
Súvislosti v zmysle zmien, ktoré nastali na trhu a to nielen na trhu s grafickými službami (viď. kedysi – myslím tým 10 rokov dozadu) sme niekde za „obyčajnú webku“ zaplatili pár desiatok tisíc – vtedy korún … teraz by to isté stálo pár desiatok EUR…
Hoci za kávu teraz zaplatíme niekoľkonásobne viac…takže je to opäť relatívne – a toto je na inú tému… 🙂

Anyhow – keby doba nenapredovala, neexistovali by programy typu CANVA, kde si za pár minút môžete vytvoriť grafický banner, ktorý „každý z fachu vidí, že je v Canve“, ale pre Vás je to tak akurát a tešíte sa 2 dni, že ste to ako tak  po tých dvojdňových patáliách dali.
Offline kurzy “ tvorba loga“ za pár desiatok EUR, či on-line kurzy a mnoho ďalších.

„Na každý hrniec je iná pokrievka ako sa u nás na Slovensku hovorí.“ Nuž a tak sme si zobrali k srdcu daný článok a postavili na nej celú našu jesennú kampaň na jaspravim.sk  Jaspravim neponúka typ služieb, ktorý by uspokojil full-servisového klienta a’la „big corporation“, aj keď ….aj takých máme a nie málo. To, čo sa nepáči jednému sa však môže páčiť tisíckam ďalších, ktorí si práveže u nás nájdu presne to, čo hľadajú.

Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sme tu už viac ako 6 rokov. Už viac ako 6 rokov pomáhame mladým, starým, kreatívnym, či menej kreatívnym vytvárať priestor, kde môžu bezpečne predávať a na druhej strane bezpečne nakúpiť. Ponúkame im priestor, kde môžu otestovať svoje on-line zručnosti a dokonca na nich zarobiť ak sú začiatočníci. Ak sú profíci – rozšíriť si svoje publikum a získať ďalšie zákazky.

Baví nás to, čo robíme a veríme myšlienke komunitného a bezpečného on-line priestoru aj napriek prekážkam, či už ekonomickým, či byrokratickým, ktoré na Slovensku sú a časom ich neubúda – práve naopak. V geografickom priestore, kde podpora podnikania je stále iba „politické heslo“ bez činov, v priestore, kde 5 EUR v Bratislave nie je tých istých 5 EUR v Humennom…

Sme radi, že o nás píšete a že nás máte radi. Sme radi, že ste tu a že aj Vás baví to, čo robíte a prinášate informácie a hodnotu mimo „klasického media priestoru“, za čo vám ďakujeme.
A inak aj my máme radi dobrú kávu – takže sa môžeme kedykoľvek na jednej stretnúť a rozprúdiť nejakú zaujímavú diskusiu.

Za tím jaspravim.sk
Mirka
mirka@jaspravim.sk

A btw. vyskúšajte napr. ewelin

 

Predávaj viac HANDMADE na Jaspravim.sk

Ahoj Jaspraváci, zaregistrovali ste už našu novú sekciu HANDMADE? 

My na Jaspravim.sk si ceníme kvalitnej slovenskej remeselnej práce a preto by sme radi podporili krásne výrobky nielen vašich šikovných hlavičiek, ale i ručičiek. (priznajme si, nie všetci sme programátori alebo grafici.)

V sekcii HANDMADE teraz objavíte výrobky šikovných Jaspravákov, a ak sa k nim chcete pridať, radi vás podporíme.

Ak si teraz pridáte do ponuky svoje HANDMADE výrobky, budeme počas 30 dní zadarmo topovať váš prvý pridaný inzerát. Uvidí vás silná komunita a veríme, že úspešne naštartujeme vaše predaje. 

Ak potrebujete pomoc alebo máte otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na info@jaspravim.sk alebo na našom livechate v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (16:00 v piatok.)

Tím Jaspravim.sk

Príďte zistiť, kto vyhrá medzinárodnú súťaž Social Impact Award

Poznáte projekty Octago, Adoptuj si úľ, Ekočističky alebo Eyeblink? A viete, čo majú tieto projekty spoločné?

Všetky začínali svoju kariéru v súťaži Social Impact Award.

Kto vyhrá jubilejný piaty ročník?

Budúci utorok, 3.10., vyvrcholí už piaty ročník slovenskej edície tejto súťaže.

Osem finalistov sa svojimi prezentáciami pobije o dve hlavné ceny a priazeň prítomných divákov, ktorí rozhodnú o najlepšej prezentácii večera.

Srdečne vás pozývame, aby ste boli súčasťou tohto zaujímavého večera.

Na čo sa môžete tešiť?

Stretneme sa už klasicky, v bratislavskom Impact Hube, a tešiť sa môžete na niekoľko zaujímavých prezentácií.

Vypočujete si prezentácie ôsmich finálových projektov. Štyria víťazi z predošlých ročníkov odprezentujú svoje výsledky a všetky ročníky zhodnotní aj Juraj Kováč, ktorý Social Impact Award priniesol na Slovensko. Po oficiálnom programe bude pripravené občerstvenie a neformálny networking.

Kedy: utorok, 3.10., 18:30

Kde: Impact Hub Bratislava (Hviezdoslavovo nám. 20)

Hlasujte za najlepší nápad

Na www.socialimpactaward.sk prebieha do stredy 27.9. online hlasovanie o najlepší projekt. Vyberte si svojho favorita a zapojte sa aj vy. Projekt s najviac hlasmi vyhrá 1 000 € na rozbeh svojho podnikania.

Čo je SIA?

Social Impact Award je medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť spoločenské problémy vo svojom okolí. Perspektívne projekty získavajú mentoring, pomoc pri rozbehu a štartovací kapitál pre svoj projekt.

Všetky dôležité informácie nájdete tu

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na info@rozbehnisa.sk.

Hľadáš ideálneho predajcu na Jaspravim.sk? Pomôžeme Ti.

Ahoj Jaspraváci, viete, čo je naozaj super?

…že máme na našom portáli naozaj veľa inzerátov. Je z čoho a z koho vyberať. Lenže… nie každý má na zdlhavé pozeranie inzerátov čas. A nakoniec, i keď si kupujúci vyberie, často váha, ktorý predajca je pre neho ten pravý?

Niekedy sa stáva, že si s predajcom kupujúci nesadne, alebo jednoducho predajca nevie dodať službu podľa predstavy kupujpúceho, niekedy zameranie predajcu je mierne odlišné, ako kupujúci očakáva… Výsledkom je zdlhavý proces hľadania toho pravého, kto problém vyrieši a dodá službičku tak, ako si kupujúci predstavuje.

Za to naše múdre hlávky na Jaspravim.sk vymysleli super „zoznamku“ – pomôžeme vám vybrať vhodného dodávateľa za  vás –  vy už len oslovíte  vybraných predajcov a dohodnete sa. Ako sa vám to páči?

Máte tri možnosti, ako zaujať vhodných predajcov.

Prvá je Pomoc s výberom (teraz akcia za 5,99 EUR) –  kedy náš tím vyhľadá niekoľko vhodných predajcov za vás.

Ak vaša ponuka súri, môžete si doplatiť služb Urgent, teraz v akcii za 2,50 EUR, kedy bude váš inzerát uprednostnený a označený plamienkom Súrne – potencionálni záujemci vás budú rýchlejšie kontaktovať.

Môžete svoj dopyt aj topovať na 7 dní, momentálne v akcii za 3,90 EUR – vaša ponuka sa objaví na domovskej stránke a do sekcie Odporúčané ponuky.

Ušetríte veľa času a objavíte tých pravých predajcov, ktorí presne vedia, čo potrebujete.

Ak potrebujete pomoc alebo máte otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na info@jaspravim.sk alebo na našom livechate v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (16:00 v piatok.)

Tím Jaspravim.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com

Poplatok 1,20€ na všetky objednávky Jaspravim je SPÄŤ! Ale iba na týždeň!

Ahoj Jaspraváci, už ste to počuli?

Poplatok 1,20€ na všetky objednávky je SPÄŤ! Len na týždeň! Neváhajte a ušetrite teraz>

Len od 25. 9. 2017 do 1. 10. 2017 ušetríte na administratívnom poplatku.

Bez ohľadu na výšku objednávky je admiistratívny poplatok len 1,20€ s DPH.
Neváhajte s nákupmi a vyberte si služby a handmade produkty teraz.
Začnite TU >

Ak potrebuješ pomoc alebo máš otázky, môžeš nás kedykoľvek kontaktovať na info@jaspravim.sk alebo na našom livechate v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (16:00 v piatok.)

Tím Jaspravim.sk 

Social impact award – zahlasuj za svojho favorita

Ahojte, Jaspraváci,

ako už viete, my z Jaspravim radi partnersky podporujeme rôzne projekty, ktoré majú zmyseľ v širšom merítku.

Ako partneri súťaže Social Impact Award by sme vás radi upozornili na prebiehajúce hlasovanie o cenu verejnosti, ktoré sa o pár dní skončí – ale stále môžete podporiť svojich favoritov.

ČO JE SOCIAL IMPACT AWARD?

Medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť spoločenské problémy vo svojom okolí. Perspektívne projekty získavajú mentoring, pomoc pri rozbehu a štartovací kapitál pre svoj projekt.

 

1) Hlasovanie verejnosti

Ako každý rok, aj tento prebieha hlasovanie o cenu verejnosti. Víťaz dostane šek v hodnote 1 000 €. Hlasovanie prebieha priamo na domovskej stránke www.socialimpactaward.sk.

Hlasovať sa dá do 27.9., teda ešte posledných pár dní, podporte svojim hlasom projekt, ktorý vás zaujal.

2) Finálový večer Social Impact Award

Finálový večer bude, ako už tradične, super 🙂 Budú tu prezentácie ostatných víťazov, zhodnotenie piatich rokov fungovania a samozrejme catering s networkingom. Prídite podporiť dobrú vec!

Viac informácií najdete priamo na domovskej stránke SIA alebo na Facebooku.