Mikropráca v roku 2017

Trh mikropráce pulzuje na celom svete rýchlym tempom a v roku 2016 sme boli svedkom inovatívnych trendov a veľkých zmien v spôsobe realizácie digitálneho biznisu. Pozrime sa na to, aké sú očakávania vývoja v roku 2017.

Rast sociálne orientovaného podnikania

Na vzostupe je podnikanie, ktoré sa, okrem napĺňania finančných cieľov, orientuje aj na prinášanie spoločenskej hodnoty a integráciu hodnôt sociálnej spravodlivosti do svojich biznis procesov. Predpoklad je, že rok 2017 prinesie boom podnikania, ktoré bude orientované na svoj reálny pozitívny spoločenský dopad a nielen na predkladanie svojej „misie“ ako prázdneho marketingového sloganu.

Inovatívne podnikanie a nárast využívania sociálnych médií v marketingových stratégiách

Očakávaním je, že rok 2017 prinesie ešte výraznejšie využívanie sociálnych médií a sietí na podnikanie a marketingovú komunikáciu firiem, predpokladané sú inovatívne, až priam prekvapivé marketingové kampane. Niektoré zmeny budú závisieť aj od inovácií v infraštruktúre, ktoré prinesú tímy spoločností Facebook, Google a Twitter. Nárast digitálneho podnikania umožňuje podnikanie odkiaľkoľvek bez nutnosti viazania sa na hnuteľný a nehnuteľný majetok a tento trend bude rásť.

Nárast investícií malých podnikov do technológií

Internet priniesol podnikateľom množstvo výborných bezplatných nástrojov a zdrojov, ktoré im pomohli rásť, avšak predpoklad je, že rok 2017 bude rokom nárastu investícií malých podnikateľov do nákupu vysoko kvalitných technológií. Rast spotrebiteľských štandardov si tieto finančné investície do kvality vyžaduje, ale zároveň sa očakáva, že tieto investície sa pretavia do zvýšenia konkurencieschopnosti malých podnikov, nárastu ich tržieb a rastu podnikania za hranice toho, čo im umožňovali bezplatné online nástroje.

Rast využívania robotických technológií, nárast hodnoty ľudských vzťahov

Možno si niekedy ani neuvedomujeme, v akej miere už dennodenne využívame robotov na uľahčenie našich životov a práce (napr. technológie rozpoznávania hlasu). V tomto roku bude využívanie týchto technológií ešte rásť. Avšak úmerne nárastu robotických technológií, mikropráce a času stráveného pripojením cez elektronické médiá, bude zároveň narastať hodnota ľudskej interakcie, osobných kontaktov a vzťahov, ktoré žiadna technológia nevie plne nahradiť. Kľúčovými komponentmi úspechu v osobnej komunikácii a jej využití pre úspech v podnikaní sa stanú mentori.

Tak sa pripravte a surfujte na vlne mikropráce úspešne aj v roku 2017. Staňte sa súčasťou komunity podnikateľov v oblasti mikropráce a čerpajte inšpiráciu od ostatných členov, nastavte si ciele a efektívne ich napĺňajte. Staňte sa tým podnikateľom, ktorý ovplyvňuje ostatných vo svojom odvetví a verte, že úspech nepozná hranice, nemusíte byť v Sillicon Valley, ani v žiadnej inej „horúcej“ lokalite, aby sa váš biznis vyšvihol na vrchol, úspech môžete dosiahnuť naozaj odkiaľkoľvek.